Новини

Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО

Университетът по хранителни технологии стартира академичнта 2016/2017 с няколко проектни перспекти. В словото си при откриването в аула „Проф. Милен Бешков“ ректорът проф. д.т.н. инж. Кольо Динков оповести, че само преди дни е подписан договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, чрез която ще бъдат обновени изцяло първи и втори корпус на Университета. Това означа, че в иновациите влиза и базата на Центъра по езиково обучение. Както е известно, кабинетите на преподавателите от ЦЕО и по-голямата част от учебния процес по чужди езици са във втори корпус.   Цялата публикация „Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО“

Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова

На 15.06.2016 г. доц. д-р Петя Несторова изнесе публична лекция пред колегите си от УХТ на тема: Аргументна структура и синтактична реализация.   Цялата публикация „Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова“

Центърът по езиково обучение в академичния обектив – част 1

През 2015 Центърът по езиково обучение продължи със стратегическото развитие на модела „две в едно“, съчетавайки преподаването на чужд език с научноизследователски подходи към лингвистичните факти. Кулминацията бе през октомври, когато ЦЕО организира и проведе Кръглата маса под наслов „Чуждоезиковото обучение – предизвикателства и перспективи“. В нея взеха участие представители на няколко пловдивски университета, опитни езиковеди и преподаватели в чуждоезиковото обучение. Форумът бе уважен от ректора на УХТ проф. д.т.н. инж. Кольо Динков, от ексректора проф. д-р инж. Георги Вълчев и десетки личности в сферата на образованието.   Цялата публикация „Центърът по езиково обучение в академичния обектив – част 1“

Поредно лингвистично участие на преподаватели от ЦЕО в научен форум

Двама англицисти от Центъра по езиково обучение участваха в академичния форум „Дни на науката 2015”, организиран от СУБ – Пловдив и проведен в Дома на учените. Ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева и ст. преп. Корнелия Чоролеева представиха свои доклади в секцията „Хуманитарни и обществени науки”.   Цялата публикация „Поредно лингвистично участие на преподаватели от ЦЕО в научен форум“

Езиковедите от ЦЕО отново заявиха своите сериозни научни интереси в ежегодната конференция на УХТ

На 22.10.2015 г. приключи успешно поредната сесия на конференцията в нашия университет, която се радва всяка година и на международен интерес. Стана традиция колегите от Центъра по езиково обучение да участват активно и да заявяват свои трайни научни дирения. И тази година докладите бяха интересни, многобройни – 15 от колеги в ЦЕО и общо 21 за цялата секция „Лингвистика и обучение“ – и на различни езиковедски теми, свързани с теорията за езика, методиката на чуждоезиковото обучение и въпроси на съпоставителното езикознание.   Цялата публикация „Езиковедите от ЦЕО отново заявиха своите сериозни научни интереси в ежегодната конференция на УХТ“

Центърът по езиково обучение отпразнува впечатляващо юбилей

Юбилейната Кръгла маса с мото „Чуждоезиковото обучение – предизвикателства и перспективи”, организирана от Центъра по езиково обучение и проведена в Университета по хранителни технологии, събра представители от почти всички пловдивски университети.   Цялата публикация „Центърът по езиково обучение отпразнува впечатляващо юбилей“

Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка

По случай 55-годишния юбилей на катедра „Чужди езици“ (ЦЕО) в УХТ ръководството на университета награди ст. преп. Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка за значителния й принос в развитието и утвърждаването на франкофонското обучение и цялостната й преподавателска дейност.   Цялата публикация „Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка“