Новини

Поредно лингвистично участие на преподаватели от ЦЕО в научен форум

Двама англицисти от Центъра по езиково обучение участваха в академичния форум „Дни на науката 2015”, организиран от СУБ – Пловдив и проведен в Дома на учените. Ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева и ст. преп. Корнелия Чоролеева представиха свои доклади в секцията „Хуманитарни и обществени науки”.   Цялата публикация „Поредно лингвистично участие на преподаватели от ЦЕО в научен форум“

Езиковедите от ЦЕО отново заявиха своите сериозни научни интереси в ежегодната конференция на УХТ

На 22.10.2015 г. приключи успешно поредната сесия на конференцията в нашия университет, която се радва всяка година и на международен интерес. Стана традиция колегите от Центъра по езиково обучение да участват активно и да заявяват свои трайни научни дирения. И тази година докладите бяха интересни, многобройни – 15 от колеги в ЦЕО и общо 21 за цялата секция „Лингвистика и обучение“ – и на различни езиковедски теми, свързани с теорията за езика, методиката на чуждоезиковото обучение и въпроси на съпоставителното езикознание.   Цялата публикация „Езиковедите от ЦЕО отново заявиха своите сериозни научни интереси в ежегодната конференция на УХТ“

Центърът по езиково обучение отпразнува впечатляващо юбилей

Юбилейната Кръгла маса с мото „Чуждоезиковото обучение – предизвикателства и перспективи”, организирана от Центъра по езиково обучение и проведена в Университета по хранителни технологии, събра представители от почти всички пловдивски университети.   Цялата публикация „Центърът по езиково обучение отпразнува впечатляващо юбилей“

Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка

По случай 55-годишния юбилей на катедра „Чужди езици“ (ЦЕО) в УХТ ръководството на университета награди ст. преп. Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка за значителния й принос в развитието и утвърждаването на франкофонското обучение и цялостната й преподавателска дейност.   Цялата публикация „Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка“

Проф. д. ф. н. Стефана Димитрова: Умението за теоретично мислене трябва да се създава още от първите часове в университета

Авторитетният езиковед бе удостоен с почетен знак на БАН и Института за български език. Четирима преподаватели от Центъра по езиково обучение участваха в международната конферениця „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”.   Цялата публикация „Проф. д. ф. н. Стефана Димитрова: Умението за теоретично мислене трябва да се създава още от първите часове в университета“

Наблюдават се промени в културния контекст на българския език, посочва ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева

Композицията е сред най-продуктивните и най-активните словообразувателни средства в английския език. Въпреки че в български представлява един от основните словообразувателни похвати, в лексикона от производни думи образуваните чрез композиция съществителни имена заемат относително малка секция. През последните десетилетия влиянието на английските композити води до промяна на вътрешната структура (разрастване) на категорията както на композитите, така и на словосъчетанията в българския език. Наблюдава се подмяна на културния контекст на развитие на българския език и навлизащите в него нови думи са проява на цели нови глобални мисловни модели и концепти, подчертава англицистът и ръководител на Центъра по езиково обучение при Университета по хранителни технологии ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева.    Цялата публикация „Наблюдават се промени в културния контекст на българския език, посочва ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева“

Пролетно тържество

Пролетно тържество с много настроение, поетичен рецитал и презентации на български език от чуждестранните студенти в подготвителния курс на Университета по хранителни технологии проведе Центърът по езиково обучение. Янис Анастасиадис от Гърция бе водещ на празника. Ние дойдохме в България от различни страни. В началото говорехме различни езици, но в продължение на няколко месеца съвместна работа се научихме да общуваме на един общ език – българския, каза Янис и даде начало на тържеството.   Цялата публикация „Пролетно тържество“

Завърши един успешен проект в областта на компютърната лингвистика

Завърши поредният голям проект, разработван в Секцията по компютърна лингвистика към ИБЕ – БАН, в продължение на три години: Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика (2012-2014), финансиран от Европейския социален фонд и Република България в рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (2007-2013).   Цялата публикация „Завърши един успешен проект в областта на компютърната лингвистика“