Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина

На 15 и 16 май 2017 г. се проведе международна научна конференция, с която Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ отбеляза своя юбилей като един от най-старите институти в Българската академия на науките. Юбилейната конференция се проведе в централната сграда на БАН и започна със слово на директора на ИБЕ проф. д-р Светла Коева и празнична програма. Професор Коева откри тържественото честване и припомни накратко историята на Института, като представи развитието и мащабната му дейност от създаването му до днес. Бяха отбелязани най-важните постижения на неговите настоящи и бивши сътрудници.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски прочете приветствено слово и връчи на директора проф. Св. Коева почетен плакет „Проф. Марин Дринов“, с който УС на БАН удостоява Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ по случай юбилея. Бяха прочетени поздравителни слова и от всички университети в България, където лингвистиката има свои позиции. Преподавателите от Центъра по езиково обучение, доц. д-р Петя Несторова и ст. преп. Николай Желязков, поднесоха  поздравителен адрес от името на Университета по хранителни технологии. Ст. преп. Желязков присъстваше на тържеството и в качеството си на докторант в Секцията по компютърна лингвистика на Института.

В централното фоайе на сградата на Българската академия на науките беше открита изложба „Личности в българистиката“, в която бяха представени животът и научните постижения на едни от най-видните езиковеди от Института за български език: акад. Владимир Георгиев, акад. Стефан Младенов, акад. Валентин Станков, чл.-кор. Любомир Андрейчин, проф. Йордан Заимов, проф. Кирил Мирчев, проф. Йордан Пенчев, проф. Стойко Стойков, проф. Тодор А. Тодоров, проф. Кристалина Чолакова.

В двудневната международна конференция взеха участие български учени и техни колеги от Русия, Украйна, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия, Румъния, Норвегия, Литва, Италия. Дискутирани бяха много актуални теми от съвременната българистика и в двете кръгли маси „Нови подходи в езиковедската българистика“ и „Нови подходи в обучението по български език“, проведени в рамките на юбилейната конференция.

Разговорите и дискусиите продължаваха в приятната атмосфера на коктейла, организиран специално за участниците и гостите на събитието.