Николай ЖелязковСт. преп. Николай Желязков
преподавател по английски език
заместник-директор на ДЕОФВС
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: n_zhelyazkov@uft-plovdiv.bg

Завършва степен Бакалавър по „Английска филология“ и степен Магистър по „Английска филология – лингвистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

През 2004-2005 г. е хоноруван преподавател по практически английски език към катедра „Английска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

През 2005-2006 г. е хоноруван преподавател по английски език в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“.

През 2006-2007 г. е преподавател и заклет преводач в Езиково училище „Максимум“ – Пловдив.

През 2007 г. е назначен за редовен преподавател по английски език в УХТ – Пловдив. От 2011 г. е старши преподавател.

Провежда упражнения по английски език с различна насоченост: информационни технологии, бизнес английски и специализиран английски за специалисти технолози.

Професионални и научни интереси: чуждоезиково обучение, съпоставително езикознание, компютърна лингвистика, теория на превода.

Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ към ПУ „Паисий Хилендарски“.