Подготвително отделение

Подготвителното отделение (ПО) за езикова и специализирана подготовка към Департамента за езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ДЕОФВС) на УХТ

провежда обучение по български език на чуждестранни граждани, съответстващо на нормативните изисквания на МОН.

Чуждестранните граждани, които желаят да се обучават в България:

  • преминават едногодишен интензивен курс по български език, разделен на два семестъра,
  • усвояват езика и основна терминологична лексика, като обучението се осъществява по учебен план според изискванията на МОН за езиково обучение на чужденци.

Обучението завършва с издаване на свидетелство, което е задължително при кандидатстване във висшите училища в България.

Завършилите успешно курса:

  • могат да започнат своето следване в УХТ по избрана от тях специалност  или
  • могат да кандидатстват в друго висше училище на територията на Република България.

Подготвително отделение е създадено през 1991 г. Оттогава до днес в него са се дипломирали повече от 400 чуждестранни граждани от цял свят:

Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Украйна, Молдова, Русия, Виетнам, Китай, Монголия, Азербайджан, Ирак, Йордания, Венецуела и др.

 

Много добрата езикова подготовка дава възможност на най-успешните от тях да работят на ръководни длъжности в родината си.

След успешното дипломиране в ПО на УХТ тези студенти са завършили своето висше образование:

  • в УХТ или
  • в други висши училища в България.