Центърът по езиково обучение отпразнува впечатляващо юбилей

Юбилейната Кръгла маса с мото „Чуждоезиковото обучение – предизвикателства и перспективи”, организирана от Центъра по езиково обучение и проведена в Университета по хранителни технологии, събра представители от почти всички пловдивски университети.  

Тази година филолозите в УХТ отбелязват 55-годишнината от създаването на катедра „Чужди езици”, а неин първоприемник е Центърът по езиково обучение. Днес той е и базисната структура в Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

Ректорът на УХТ – проф. д.т.н. инж. Кольо Динков приветства екипа на Центъра, дошлите на форума дългогодишни преподаватели по чужд език в УХТ, както и десетките гости. Проф. Динков изтъкна конструктивната роляна ЦЕО и съсредоточените усилия на преподавателите в актуалните тенденции на чуждоезиковото обучение, което е и принос към устойчивата позиция на УХТ на националния образователен пазар и в европейското образователно пространство.

Центърът по езиково обучение функционира от 2006 г. Проф. д-р инж. Георги Вълчев, ректор на УХТ в периода 2003 – 2011, припомни за констатираната необходимост да бъде създаден ДЕОФВС, за интереса на първите чуждестранни студенти в този период, както и за дипломатическите контакти на Университета по хранителни технологии.

Развоят на чуждоезиковото обучение във висшия Институт по хранително-вкусова промишленост, днес УХТ, от самото основаване на университета през 1953 г. досега беше представен в поредица от мултимедийни презентации. Ръководителят на ЦЕО ст. преп. д-р Цвета Луизова – Хорева, директорът на ДЕОФВС доц. д-р Красимира Чакърова, дългогодишните и изявени преподаватели ст. преп. Мария Попова и ст. преп. Жана Кръстева фокусираха вниманието на аудиторията в актуална ретроспекция и предизвикателно настояще, обхващащи 62-те години чуждоезиково обучение в Университета по хранителни технологии, 55 от които в самостоятелна катедра.

Проф. д-р инж. Симеон Василев, председател на СУБ – Пловдив,  доц. д-р Светла Пачева от Медицинския университет, доц. д-р Мария Душкова от Университета по хранителни технологии, доц. д-р Любомир Караджов от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, доц. д-р Иван Обрешков от УХТ, гл. ас. Веселина Койнакова от Катедрата по английска филология в Пловдивския университет, ст. преп. Галина Сестримска – ръководител на Департамента по езикова подготовка и спорт в Аграрния университет, докторантът езиковед русист и преводач Енчо Тилев от Пловдивския университет, Теодора Кънева от „Астралхолидейс“ АД, катедрите „Хранене и туризъм”, „Компютърни системи и технологии”, „Информатика и статистика”, Студентският съвет на УХТ  поднесоха своите юбилейни благопожелания към домакините на събитието и празнуващи юбилея филолози. От „Технология на виното и пивото” подариха обземащи с аромата си букети, създадени по рецепта за изтънчени ценители! Подаръци, улесняващи комуникацията, бяха връчени и от катедра „Хранене и туризъм“, в чиято структура преподавателите по чужд език прекараха част от кариерата си.

На официалната церемония с почетни отличия бе удостоена ст. преп. Жана Кръстева за значителния й принос в развоя на франкофонското обучение в Университета по хранителни технологии.

Аспекти от развоя на чуждоезиковото обучение в УХТ, акценти от поздравителните адреси и изказвания на гостите може да проследите в публикациите Центърът по езиково обучение в академичния обектив – част 1 и част 2.