Новини

Чуждестранните студенти в УХТ изучават български език през призмата на историята и културата на Пловдив

Чуждестранни студенти от първи, втори и трети курс в УХТ (от Молдова, Украйна, Монголия, Сърбия и Македония), водени от доц. Петя Несторова, директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт, и Магдалена Бакърджиева, старши експерт Международно сътрудничество, посетиха Стария град и Епископската базилика на град Пловдив.

По време на разходката из Стария Пловдив студентите се докоснаха до хилядолетната история на града чрез емблематични места като Римския стадион, Античния театър, Небет тепе и останките от първото праисторическо селище, църкви и известни възрожденски къщи. С нарастващ интерес те разглеждаха праисторически, антични, средновековни и възрожденски паметници, които им показваха красотата и различните лица на нашия град и обогатяваха речника им с думи като базилика, мозайка, епископ, траки и др.

Последната спирка беше в комплекса Епископска базилика. Там екскурзоводът представи на групата всички части на базиликата на фона на беседа за 14-вековния живот на този храм, който в различните епохи е имал различен облик и предназначение.

Епископската базилика на Филипопол, античният предшественик на днешния Пловдив, е най-голямата раннохристиянска църква в страната. Според учените базиликата е сред първите, построени в Римската империя след легализирането на християнството през 313 г. Размерите, украсата и централното разположение на църквата в близост до форума на античния град свидетелстват за голямата и влиятелна християнска общност във Филипопол. Изключително ценни са мозайките, които са най-добре запазената част от сградата.

Базиликата е построена върху развалините на антична сграда, вероятно от I в. сл. Хр., която е била храм, издигнат в чест на обожествения римски император. След шест века функциониране, базиликата е била изоставена и през Х-ХII в. на нейно мястото се появява голям християнски некропол с гробищна църква, украсена с изящни стенописи.

Студентите бяха пленени от духа и атмосферата на различните епохи, в които град Пловдив е процъфтявал и очаровал със своето великолепие. Видимо впечатлени от факта, че живеят и учат в най-стария град в Европа, с въпросите и реакциите си те демонстрираха засилена мотивация за придобиване на по-задълбочени познания в областта на историята и културата на българите.

Благодарствено писмо

Скъпи колеги,

благодарим Ви за съпричастието и човечността, която проявихте към нашата колежка Кремена Танчева с тежка диагноза. Дарената от всички нас сериозна сума със сигурност ще помогне за стартирането на нейното успешно лечение. Дарения постъпиха от всички отдели и катедри в УХТ, което за пореден път ни уверява, че в нашия университет работят прекрасни хора с добри и състрадателни сърца. Цялата публикация „Благодарствено писмо“

Пожелаваме още много успехи на нашите студенти

Подготвителната група към Департамента завърши с две отлички, едната от които с пълно шест. Монголските студентки положиха усилен труд през тази нестандартна учебна година, в която предизвикателствата бяха не малко. Въпреки че бяха в изолация няколко месеца, те успяха да усвоят българския език на ниво В2, а в специализирания български език показаха много добри или отлични резултати. Всички те продължават обучението си в нашия университет: едни от тях в направление Биотехнологии, а други в – Хранителни технологии. Цялата публикация „Пожелаваме още много успехи на нашите студенти“

Учредително събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд

На 3 юли в сградата на Върховния комисариат към ООН за бежанците в София се състоя Учредително събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд. По време на събранието беше приет устав на Асоциацията и бяха определени целите на сдружението и средствата за тяхното постигане. За председател беше избрана доц. Галина Куртева от Нов български университет. В състава на избрания Управителен съвет влезе и доц. Петя Несторова – преподавател по български език като чужд в Университета по хранителни технологии. Цялата публикация „Учредително събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд“

Успех за студентите от Подготвително отделение!

С вдъхновено рецитиране на поема на родния си език монголските студенти, изучаващи български в Подготвителното отделение към Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт в УХТ, отбелязаха на 21.02.2020 г. Деня на майчиния език, който се проведе в града под тепетата за трета поредна година, организиран от Българско-турския литературен клуб с подкрепата на Община Пловдив и Сдружението на консулите в Пловдив. В музикалното училище, отбелязващо 75-годишния си юбилей, студенти от университетите в града, ученици от езиковите гимназии и други две училища, заедно с представители на различните етнически общности демонстрираха всички езици, които се говорят в Пловдив. Цялата публикация „Успех за студентите от Подготвително отделение!“

Международен семинар „Функционална грамотност за всички“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира международен семинар на тема „Функционална грамотност за всички“ (Functional Literacy for  Аll), който се проведе на 27 май 2019 г. в Представителството на Европейската комисия в България (Дома на Европа, София). Цялата публикация „Международен семинар „Функционална грамотност за всички““

Езикова практика за студенти чужденци

На 12.04.2019 г. преподаватели от Центъра по езиково обучение и трийсет и пет студенти чужденци посетиха Перперикòн и град Кърджали във връзка с провеждане на езикова практика, свързана с етнокултурния календар на българите. Цялата публикация „Езикова практика за студенти чужденци“

65-та юбилейна конференция на УХТ

През 2018 г. Университетът по хранителни технологии навърши 65 години от създаването си, а традиционната конференция през октомври се поведе под знака на тази впечатляваща годишнина. Цялата публикация „65-та юбилейна конференция на УХТ“