Новини

Международен семинар „Функционална грамотност за всички“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира международен семинар на тема „Функционална грамотност за всички“ (Functional Literacy for  Аll), който се проведе на 27 май 2019 г. в Представителството на Европейската комисия в България (Дома на Европа, София). Цялата публикация „Международен семинар „Функционална грамотност за всички““

Езикова практика за студенти чужденци

На 12.04.2019 г. преподаватели от Центъра по езиково обучение и трийсет и пет студенти чужденци посетиха Перперикòн и град Кърджали във връзка с провеждане на езикова практика, свързана с етнокултурния календар на българите. Цялата публикация „Езикова практика за студенти чужденци“

65-та юбилейна конференция на УХТ

През 2018 г. Университетът по хранителни технологии навърши 65 години от създаването си, а традиционната конференция през октомври се поведе под знака на тази впечатляваща годишнина. Цялата публикация „65-та юбилейна конференция на УХТ“

„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“

Това беше една от фундаменталните истини, прозвучали в дискусиите на тазгодишния форум „Българска граматика“ (26.10.2017 г.), който беше посветен на интердисциплинарността в изследванията на българския език – една много широка и плодотворна тема. Така доц. Петя Бъркалова (ПУ „Паисий Хилендарски“), лектор и разгорещен участник в лингвистичните „спорове“, обобщи една от темите на дискусията за кодификацията и „прегрешенията“ на кодификаторите спрямо българското общество, спрямо узоса и нормата и допълни, че научният продукт на филолозите е знанието и духовността на хората.   Цялата публикация „„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание““

Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина

На 15 и 16 май 2017 г. се проведе международна научна конференция, с която Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ отбеляза своя юбилей като един от най-старите институти в Българската академия на науките. Юбилейната конференция се проведе в централната сграда на БАН и започна със слово на директора на ИБЕ проф. д-р Светла Коева и празнична програма. Професор Коева откри тържественото честване и припомни накратко историята на Института, като представи развитието и мащабната му дейност от създаването му до днес. Бяха отбелязани най-важните постижения на неговите настоящи и бивши сътрудници.   Цялата публикация „Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина“

Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО

Университетът по хранителни технологии стартира академичнта 2016/2017 с няколко проектни перспекти. В словото си при откриването в аула „Проф. Милен Бешков“ ректорът проф. д.т.н. инж. Кольо Динков оповести, че само преди дни е подписан договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, чрез която ще бъдат обновени изцяло първи и втори корпус на Университета. Това означа, че в иновациите влиза и базата на Центъра по езиково обучение. Както е известно, кабинетите на преподавателите от ЦЕО и по-голямата част от учебния процес по чужди езици са във втори корпус.   Цялата публикация „Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО“

Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова

На 15.06.2016 г. доц. д-р Петя Несторова изнесе публична лекция пред колегите си от УХТ на тема: Аргументна структура и синтактична реализация.   Цялата публикация „Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова“

Центърът по езиково обучение в академичния обектив – част 1

През 2015 Центърът по езиково обучение продължи със стратегическото развитие на модела „две в едно“, съчетавайки преподаването на чужд език с научноизследователски подходи към лингвистичните факти. Кулминацията бе през октомври, когато ЦЕО организира и проведе Кръглата маса под наслов „Чуждоезиковото обучение – предизвикателства и перспективи“. В нея взеха участие представители на няколко пловдивски университета, опитни езиковеди и преподаватели в чуждоезиковото обучение. Форумът бе уважен от ректора на УХТ проф. д.т.н. инж. Кольо Динков, от ексректора проф. д-р инж. Георги Вълчев и десетки личности в сферата на образованието.   Цялата публикация „Центърът по езиково обучение в академичния обектив – част 1“