Новини

Благодарствено писмо

Скъпи колеги,

благодарим Ви за съпричастието и човечността, която проявихте към нашата колежка Кремена Танчева с тежка диагноза. Дарената от всички нас сериозна сума със сигурност ще помогне за стартирането на нейното успешно лечение. Дарения постъпиха от всички отдели и катедри в УХТ, което за пореден път ни уверява, че в нашия университет работят прекрасни хора с добри и състрадателни сърца. Цялата публикация „Благодарствено писмо“

Пожелаваме още много успехи на нашите студенти

Подготвителната група към Департамента завърши с две отлички, едната от които с пълно шест. Монголските студентки положиха усилен труд през тази нестандартна учебна година, в която предизвикателствата бяха не малко. Въпреки че бяха в изолация няколко месеца, те успяха да усвоят българския език на ниво В2, а в специализирания български език показаха много добри или отлични резултати. Всички те продължават обучението си в нашия университет: едни от тях в направление Биотехнологии, а други в – Хранителни технологии. Цялата публикация „Пожелаваме още много успехи на нашите студенти“

Учредително събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд

На 3 юли в сградата на Върховния комисариат към ООН за бежанците в София се състоя Учредително събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд. По време на събранието беше приет устав на Асоциацията и бяха определени целите на сдружението и средствата за тяхното постигане. За председател беше избрана доц. Галина Куртева от Нов български университет. В състава на избрания Управителен съвет влезе и доц. Петя Несторова – преподавател по български език като чужд в Университета по хранителни технологии. Цялата публикация „Учредително събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд“

Успех за студентите от Подготвително отделение!

С вдъхновено рецитиране на поема на родния си език монголските студенти, изучаващи български в Подготвителното отделение към Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт в УХТ, отбелязаха на 21.02.2020 г. Деня на майчиния език, който се проведе в града под тепетата за трета поредна година, организиран от Българско-турския литературен клуб с подкрепата на Община Пловдив и Сдружението на консулите в Пловдив. В музикалното училище, отбелязващо 75-годишния си юбилей, студенти от университетите в града, ученици от езиковите гимназии и други две училища, заедно с представители на различните етнически общности демонстрираха всички езици, които се говорят в Пловдив. Цялата публикация „Успех за студентите от Подготвително отделение!“

Международен семинар „Функционална грамотност за всички“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира международен семинар на тема „Функционална грамотност за всички“ (Functional Literacy for  Аll), който се проведе на 27 май 2019 г. в Представителството на Европейската комисия в България (Дома на Европа, София). Цялата публикация „Международен семинар „Функционална грамотност за всички““

Езикова практика за студенти чужденци

На 12.04.2019 г. преподаватели от Центъра по езиково обучение и трийсет и пет студенти чужденци посетиха Перперикòн и град Кърджали във връзка с провеждане на езикова практика, свързана с етнокултурния календар на българите. Цялата публикация „Езикова практика за студенти чужденци“

65-та юбилейна конференция на УХТ

През 2018 г. Университетът по хранителни технологии навърши 65 години от създаването си, а традиционната конференция през октомври се поведе под знака на тази впечатляваща годишнина. Цялата публикация „65-та юбилейна конференция на УХТ“

„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“

Това беше една от фундаменталните истини, прозвучали в дискусиите на тазгодишния форум „Българска граматика“ (26.10.2017 г.), който беше посветен на интердисциплинарността в изследванията на българския език – една много широка и плодотворна тема. Така доц. Петя Бъркалова (ПУ „Паисий Хилендарски“), лектор и разгорещен участник в лингвистичните „спорове“, обобщи една от темите на дискусията за кодификацията и „прегрешенията“ на кодификаторите спрямо българското общество, спрямо узоса и нормата и допълни, че научният продукт на филолозите е знанието и духовността на хората. Цялата публикация „„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание““