Преподаватели

Български език

Петя НестороваДоц. д-р Петя Несторова
директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ДЕОФВС)
блок 1, етаж 1, кабинет 109 (ДЕОФВС)
тел.: 032 / 603 881
блок 2, етаж 2, кабинет 206 (ЦЕО)
тел.: 032 / 603 719
e-mail: p.nestorova@uft.bg

Английски език

Цвета Луизова-ХореваДоц. д-р Цвета Луизова-Хорева
ръководител на Центъра по езиково обучение
блок 2, етаж 3, кабинет 316
тел.: 032 / 603 759
e-mail: tsveta.horeva@gmail.com
Корнелия ЧоролееваСт. преп. д-р Корнелия Чоролеева
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: cornelia.choroleeva@gmail.com
Магдалена Николова-ЦаневаСт. преп. д-р Магдалена Николова-Цанева
блок 2, етаж 1, кабинет 101
тел.: 032 / 603 716
e-mail: magi_n@abv.bg
Николай ЖелязковСт. преп. Николай Желязков
заместник-директор на ДЕОФВС
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: n_zhelyazkov@uft-plovdiv.bg
Иванка ВасилеваСт. преп. Иванка Василева
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: ivanka_vassileva@yahoo.com
Милена ТемелковаПреп. Милена Темелкова
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: milenatemelkova78@gmail.com

Немски език

Таня ВеликоваСт. преп. Таня Великова
блок 2, етаж 1, кабинет 101
тел.: 032 / 603 716
e-mail: tanyavelikova@abv.bg

Френски език

Росина КаковаСт. преп. Росина Какова
блок 2, етаж 2, кабинет 206
тел.: 032 / 603 719
e-mail: kakova@abv.bg

Руски език

Юлия ПоповаСт. преп. Юлия Попова
блок 2, етаж 1, кабинет 101
тел.: 032 / 603 716
e-mail: popovayulia@abv.bg