Преподаватели

Английски език

Цвета Луизова-ХореваДоц. д-р Цвета Луизова-Хорева
директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт (ДЕОФВС)
блок 1, етаж 1, кабинет 109 (ДЕОФВС)
тел.: 032 / 603 881
блок 2, етаж 3, кабинет 316 (ЦЕО)
тел.: 032 / 603 759
e-mail: ts_luizova@uft-plovdiv.bg
Николай ЖелязковСт. преп. Николай Желязков
ръководител на Центъра по езиково обучение (ЦЕО)
заместник-директор на ДЕОФВС
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: n_zhelyazkov@uft-plovdiv.bg
Корнелия Чоролеева
Ст. преп. д-р Корнелия Чоролеева
Магдалена Николова-ЦаневаСт. преп. д-р Магдалена Николова-Цанева
блок 2, етаж 1, кабинет 101
тел.: 032 / 603 716
e-mail: m_nikolova-tsaneva@uft-plovdiv.bg
Милена ТемелковаСт. преп. Милена Темелкова
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: m_temelkova@uft-plovdiv.bg
Милена ТемелковаПреп. Десислава Декова
блок 2, етаж 1, кабинет 101
тел.: 032 / 603 716
e-mail: d_dekova@uft-plovdiv.bg

Български език

Петя НестороваДоц. д-р Петя Несторова
блок 2, етаж 2, кабинет 206
тел.: 032 / 603 719
e-mail: p_nestorova@uft-plovdiv.bg

Немски език

Таня ВеликоваСт. преп. Таня Великова
блок 2, етаж 1, кабинет 101
тел.: 032 / 603 716
e-mail: t_velikova@uft-plovdiv.bg
Христина ВихрогоноваПреп. д-р Христина Вихрогонова
блок 2, етаж 1, кабинет 101
тел.: 032 / 603 716
e-mail: h_vihrogonova@uft-plovdiv.bg

Френски език

Росина КаковаСт. преп. Росина Какова
блок 2, етаж 2, кабинет 206
тел.: 032 / 603 719
e-mail: r_kakova@uft-plovdiv.bg

Руски език

Олга ЧапъроваПреп. д-р Олга Моллова Чапърова
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: o_chaparova@uft-plovdiv.bg
Ирина МихайловаПреп. Ирина Михайлова
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: i_mihaylova@uft-plovdiv.bg