Цвета Луизова-ХореваДоц. д-р Цвета Луизова-Хорева
преподавател по английски език
ръководител на Центъра по езиково обучение
блок 2, етаж 3, кабинет 316
тел.: 032 / 603 759
e-mail: tsveta.horeva@gmail.com

Завършва английската гимназия в Пловдив и специалност „Английска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

През 1990 г. специализира „Теория и практика на превода“ в Leeds University, Великобритания.

През 1992 г. е назначена за редовен преподавател по английски език във ВИХВП.

От 1992 г. е член на Международната асоциация на преподавателите по английски език IATEFL и на Българската асоциация на преподавателите по английски език BETA.

От 1994 г. е заклет преводач към КО на МВнР.

Старши преподавател е от 1998 г.

През 2015 г. защитава докторска дисертация в СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Английски и български съществителни имена от областта на туризма, образувани чрез композиция“.

През 2020 г. получава академичната длъжност „доцент“ в Университет по хранителни технологии – Пловдив.

Автор е на два учебника по английски език за хранителна технология и техника, на модули за обучение на преподаватели от средните училища, на кандидатстудентски тестове, на помагала, тестове и помощни материали по английски език с различно предназначение.

Води курсове по специализиран английски език.

Съавтор е на многоезичен речник по ресторантьорство и хотелиерство на издателство „Раабе“.

Участва в проекти по програмите „Темпус“, „Леонардо“ и „Сократ-Еразъм“, в конференции и семинари.

Научните й интереси са в областта на когнитивната лингвистика и словообразуването, теорията и практиката на превода, методиката и междукултурните аспекти на чуждоезиковото обучение.

Ръководител на Центъра по езиково обучение от 2006 г.