Олга ЧапъроваПреп. Олга Чапърова
преподавател по руски език
блок 2, етаж 3, кабинет 310
тел.: 032 / 603 878
e-mail: o_chaparova@uft-plovdiv.bg

Редовен докторант по съвременен български език (молфология) в Катедрата по български език на Филологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”.

През 2009 г. завършва средното си образование в ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив с изучаване на първи чужд език – руски.

През 2013 г. завършва степен Бакалавър по специалността „Руска филология”, а през 2015 г. степен Магистър по специалността „Актуална русистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Заемани преподавателски длъжности до момента:

2013 г. – младши учител в ГХП „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдив, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (лектор).

2014 г. – 2018 г. лектор по руски език, Център по руски език и култура към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

От 10/2014 г. до момента – хоноруван асистент по практически руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

2016 г. – учител по руски език в детска градина „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив.

От 13.09.2021 г. – редовен преподавател по руски език в УХТ – Пловдив.

Специализации:

2012 г. – Международен летен учебен курс в Държавен институт по руски език „А.С.Пушкин“ (Москва,Русия).

18/24.09.2016 г. – Стаж в най-добрите детски градини в г. Москва по проект на полилингвалната образователна програма „Еврика“.

Научните й интереси са в областта на:

  • Съвременен руски език
  • Методика на чуждоезиковото обучение
  • Морфология на съвременния български език
  • Функционално-семантична граматика

Участва в международни научни конференции и семинари.

Член е на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” от 2017 г.