Компютърната лингвистика в България

Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език при БАН, в партньорство с Факултета по математика и информатика и Факултета по славянски филологии на Софийския университет, организира нова международна конференция Компютърната лингвистика в България (CLiB 2014).  

Конференцията се състоя на 4 септември 2014 г. в София, хотел „Хилтън“, зала „Мусала“. Тя беше финансирана по проекта Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика (2012-2014).

Конференцията беше на изключително високо ниво както в научно отношение, така и като организация. Домакините демонстрираха добрия си вкус към избор на място за провеждане на интересното събитие и своите отлични организаторски умения.

Гост лектори бяха проф. Ерик Лапорт от университета Paris-Est Marne-La-Vallee и проф. Цветана Кръстев от Белградския университет.

Проф. Светла Коева, директор на Института за български език и част от научния колектив на Секцията по компютърна лингвистика, откри научния форум и пожела на участниците и гостите успешна работа и интересни дискусии. Научните доклади бяха в областта на математическата лингвистика, машинното обучение, електронните езикови ресурси, WordNet и др.

От УХТ гости на събитието бяха ст. преп. д-р Петя Несторова и ст. преп. Николай Желязков, който в момента е докторант в Секцията по компютърна лингвистика и част от колектива на финансиращия проект.