60-та юбилейна научна конференция с международно участие „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2013”

На 18.10.2013 г. в рамките на юбилейната научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2013” в УХТ – Пловдив се проведе представяне на докладите от секция Лингвистика, образование, физическо възпитание и спорт. Oт общо 15-те доклада най-голям интерес предизвикаха следните девет:

 1. Nobleman, Rogue: Some Examples of Conceptual Metaphor in the Language of Wine; Tzv. Luizova-Horeva
  По разбираем, нагледен и оригинален начин бяха представени някои от концепциите на когнитивната лингвистика и метафората в нея. Бяха посочени забавни примери и илюстрации.
 2. Representing Syntactic Tree Structures with LaTeX; N. Zhelyazkov
  Докладът предизвика интерес с начините на представяне на синтактични дървета на компютърен език. Презентацията бе направена с много пояснения, хумор и на достъпен език.
 3. Коrnelia Choroleeva ”English for Nutrition and Catering Students”, UFT-Plovdiv, 2013; P. Nestorova
  Kъм учебника на старши преподавател К.Чоролеева бе проявен интерес от представителя на Медицинския университет Ивайло Дагнев, който изрази адмирациите си към написването на такова специализирано помагало и желанието си да почерпи от опита на старши преподавател Чоролеева и старши преподавател Луизова (която е автор на два учебника по специализиран англииски език за студенти от Технологочен факултет) при създаването на учебник, свързан с медицината и медицинските термини.
 4. Some Similarities and Differences between English and German Which Help or Hinder the Study of German by English Speaking Students; Iv. Marinova, T. Velikova
  Повдигнат бе въпроса, дали английски или немски език е по-добре да се изучава като първи западен език.
 5. Selection Corpus Criteria of Metaphorical Terms in a Comparative Bulgarian-English Study in Anatomy; Iv. Dagnev, M. Saykova
 6. Students Work for Teaching Mathematics in Elementary School – Word Problems with Economic Content; S. Stancheva
  Проведе се дискусия за българското образование и неговата ефективност.
 7. Meaning and Usage of Some Expressions of Quantity in English; K. Choroleeva
 8. Terminological Variation and the Translation of Specialized Texts; K. Chorolleva
 9. Some Peculiarities in the Use of Articles in Food Technology Terminology in English-Bulgarian and Bulgarian-English Translation of Specialized Literature; Zl. Zheleva. D. Vlahova-Vangelova

Не се представиха 6 доклада поради отсъствие на преподавателите.