Последният ден на Юбилейната седмица

На 18.10.2013 г. във Франкофонския център за академично качество към Центъра за франкофонско обучение се състоя Кръгла маса за представяне на проект по програма  „Темпус” пред чуждестранни партньори. Имаше представители от Франция, Русия, Украйна, Беларус, Румъния, Македония и България. Бяха обсъдени въпроси от общ интерес, свързани с развитието на връзките ВУЗ – Предприятие, с цел повишаване на ефективността на висшето образование. Поканата за проекта дойде от Университет Клод Бернар Лион 1, Франция.