Студентите от специалност „Технология на ферментационните продукти” с преподаване на френски език посрещнаха първокурсниците

Новият випуск франкофони пристигна, но „старият” не е забравил колегите си. Студенти от петте обучаващи се випуска и от току-що завършилия посрещат радушно първокурсниците. Те произнасят традиционната клетва, обещавайки да не забравят, че вино се прави от грозде, а сирене – от мляко. Преподавателите с най-младежки дух уважиха поканата на възпитаниците си. Празненството продължи дълго, защото компанията беше приятна, танците буйни, момичетата много красиви и никой не бързаше да се разделя с колеги и приятели.