ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2013

В тазгодишните ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ на ПУ „Паисий Хилендарски” катедра „Английска филология” отбелязва 40 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИЯ В ПЛОВДИВ с конференция на тема

English  at Home and Abroad: Issues in Linguistics, Literature, Culture, Translation, and TEFL,

която ще се проведе на 11 и 12 октомври 2013 г. в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Докладите ще бъдат разделени в четири секции – моля обозначете в заявката си къде виждате своята презентация:

  1. Лингвистика (Linguistics)
  2. Литература и култура (Literature and Culture Studies)
  3. Превод (Translation Studies)
  4. Методика на преподаването (ELT and Pedagogy)

Работният език на конференцията е английски. Заглавия и резюмета (до 300 думи) можете да изпращате на адрес paisii.2013@gmail.com до 5 септември 2013 г.

Таксата за участие в конференцията е 40 лв. Публикуването на докладите ще става след рецензиране на текстовете и по преценка на редакционния екип на общия сборник от Паисиевите четения.