Франкофония 2013: Подписване на договор за съвместна дeйност с Университет Клод Бернар Лион 1

Тази година 20 март, празникът на франкофонията, и двадесетата годишнина от присъединяването на България към общността на страните членки на Международната организация на франкофонията бяха отбелязани особено тържествено в Университета по хранителни технологии.

Проф. Кольо Динков, Ректор на Университета по хранителни технологии, прие вицепрезидента на Университет Клод Бернар Лион 1 и двамата подписаха двустранен договор за сътрудничeство в областта на научните изследвания и образованието.

Официални гости на срещата бяха Негово превъзходителство Филип Отие, посланик на Франция в България, г-н Жил Руе, аташе по въпросите за междууниверситетско сътрудничество във френското посолство, г-н Петър Топарев, представител на Университетската агенция за франкофония, г-жа Теофана Брадинска, почетен консул на Франция. Присъстваха и заместник ректорът по Международна и информационна дейност на УХТ проф. Николай Менков и проф.Симеон Василев, Директор на Центъра за франкофонско обучение.

След подписването на договора Негово превъзходителство поздрави двата университета и благодари на преподавателите Жана Кръстева и Паскал Дюпьо, които преди четири години започнаха сътрудничеството и оттогава не спират да го развиват и задълбочават, включвайки нови дейности и участници.

Преди тържествената част гостите направиха обиколка на университета, посещавайки лабораториите, в които провеждат стажа си френските студенти и преподавателите, които ги ръководят. Разгледаха и Учебно-производствената база по хляб, хлебни и сладкарски изделия, която винаги предизвиква интерес, още повече че предлага на избрани гости и много вкусни еклери, собствено производство.

След обяда всички се отправиха към почти готовия да приеме първите си посетители Франкофонски център за академично качество, в който ще се провеждат и учебни занятия на френски език. Г-н Петър Топарев от Университетската агенция за франкофония, която финансира създаването на центъра, представи проекта и обясни на присъстващите студенти каква ще е ползата от свързването в мрежа на всички университетски центрове в региона. С това официалната част на визитата приключи, а срещата продължи с обсъждане на бъдещи съвместни проекти : развитие на дистанционно обучение, издаване на двойни дипломи от УКБЛ и УХТ, оптимизиране на обмена на студенти и преподаватели в рамките на програма Еразъм, приемане на български изследователи и докторанти в лабораториите на френския вуз.