Департаментът по езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски“ отпразнува своя 50-годишен юбилей

На 12.06.2013 в Аулата на Софийския университет се състоя тържественото честване на 50-годишния юбилей на Департамента по езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски“– познат още като ИЧС София. От създаването си досега Департаментът е обучил повече от 60 000 студенти, докторанти и специализанти от над 120 страни. На тържеството присъстваха посланици и представители на посолствата на Алжирската демократична и народна република, Република Кипър, Република Турция, Република Армения, Ислямска република Пакистан, Република Индонезия, Република Косово, Япония, Социалистическа република Виетнам, Кралство Мароко, Република Сърбия, Сирийската арабска република, Корейска народно-демократична република, Република Гърция, Република Индонезия, Федерална република Германия, Палестина, Египет, Испания и други дипломатически лица. Приветствия бяха поднесени от посолствата на Кралство Мароко, Република Германия и Социалистическа република Виетнам и други. Сред гостите бяха и представители на Британския съвет, Гьоте институт, Френския институт, както и представители на много висши училища от цялата страна.

Ректорът на Университета по хранителни технологии, Пловдив, проф. дтн инж. Кольо Динков също беше поканен на официалното тържество, но поради заетост той упълномощи представител на Центъра по езиково обучение при УХТ да присъства на тържеството и да прочете и връчи поздравителния адрес по повод юбилея.

Тържеството беше открито със слово на Ректора на Софийския университет проф. дин Иван Илчев, който поздрави колегите си за празника, благодари им за дългогодишната работа и им пожела здраве и още много студенти.

Доц. д-р Мария Григорова, директорът на ДЕО, произнесе слово, в което представи развитието и успехите на Департамента от създаването му до днес. Тя припомни, че началото е положено в Софийския университет през 1952 г., когато за обучението на корейски и китайски граждани се създава отделна катедра под ръководството на големия български езиковед проф. Любомир Андрейчин. Тя функционира до 1963 година, когато е създаден Институтът за чуждестранни студенти, в който започват да се обучават студенти от различни страни. Днес ДЕО се гордее с впечатляващите 60 000 студенти, докторанти, специализанти от над 120 страни, които са преминали тук езиковото си обучение.

Прочетени бяха поздравителни адреси от името на министъра на външните работи и министъра на образованието и науката.

Словото на посланичката на Мароко беше в духа на академизма, но особено емоционално и вълнуващо беше поздравлението от посланика на Виетнам, който с нескрито вълнение и признателност на чудесен български език спомена, че е възпитаник на ИЧС отпреди 40 години. Той благодари на своите преподаватели, както и на сегашните преподаватели за тяхната всеотдайност и професионализъм, след което разказа за дългогодишното сътрудничество между България и Виетнам, което не би било възможно без помощта на Департамента за езиково обучение. Младият втори секретар на посолството на Германия в България също прочете поздравителен адрес на много добър български език. Оказа се, че и той преди две години е преминал своето обучение по български език в Департамента.

Прочетени бяха още много слова и поздравителни адреси, в които Департаментът за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски“ се очерта като водещо звено в обучението по български език за чужденци в България. Освен български език, ИЧС обучава вече доста време студенти и на много други европейски езици. ДЕО е единствената образователна институция в България, която от 2006 г. е пълноправен член на Асоциацията на европейските езикови тестови центрове. Също така Департаментът е лицензиран изпитен център за територията на България за международно признати сертификати по френски език към Министерството на образованието на Република Франция, английски език на Университета в Мичиган, гръцки език – Института за балкански изследвания към Министерството на образованието и вероизповеданията в Гърция, руски език към Министерството на образованието на Руската Федерация.

Тържеството завърши с коктейл за всички гости.