Отново първокурсник с максимален бал при франкофоните

За поредна учебна година първокурсничката с най-висок бал от кандидатстудентската кампания е студентка във франкофонската специалност в УХТ. Катерина Точева от Хасково получи студентската си книжка от ректора на УХТ проф. Георги Вълчев. След официалната част първокурсниците франкофони бяха посрещнати още на двора от свои колеги от трети и четвърти курс, които ги съпроводиха до кабинета на Франкофонския център. Там ги очакваха директорът на Центъра проф. Симеон Василев, ст.преп. по френски език Жана Кръстева, както и преподаватели франкофони.

Изненадата за студентите от първи курс беше присъствието на френския студент Силвен Патак, който идва от Технологичен университет, град Компиен, за един семестър по програмата за студентска мобилност Сократ – Еразъм. Той ще посещава лекциите, които се извеждат на френски език, със студентите от пети курс.

След като получиха студентските си книжки и значките на ЦФО от проф. Василев, първокурсниците се почерпиха, докато се опознаваха и задаваха въпроси на колегите си от горните курсове.