С парти се настроиха УХТ лингвистите

С катедрено парти се настроиха за университетската 2010/2011 филолозите от Центъра по езиково обучение.

Те предпочетоха интериора и атмосферата на Стария Пловдив.

Ръководителят на Центъра ст. преп. Цвета Луизова – Хорева вдигна тост  за резултатна работа през новия академичен сезон и пожела на лингвистичния екип да продължава със същите темпове в професионализма.

В Центъра по езиково обучение се прилагат водещи методи в преподаването на чужд език в съответствие с българската и международната традиция.

Стотици чужденци овладяват спецификата на родния ни език, а българските студенти в УХТ добиват сериозна база в специализираното използване на западноевропейските и на руския език.

Водещ принцип в работата на преподавателите от Центъра е и синхронът между филологическия екип, посочи ст. преп. Цвета Луизова – Хорева.