Почина доц. д-р Гърди Гърдев

На 4 октомври Университетът по хранителни технологии загуби специалиста по механика доц. д-р Гърди Гърдев. В своята професионална практика доц. Гърдев контактуваше тясно и с Центъра по езиково обучение, където посещаваше всички курсове, организирани за езикова подготовка на преподавателите от Университета.
Учен със систематизирани интереси, академична ерудиция и отношение към езика като средство да се предава информация и за най-трудните явления от сферата на техническото познание.

За Центъра по езиково обучение присъствието на доц. д-р Гърди Гърдев се изразяваше и в приятелския диалог между него и филолозите езиковеди. Доц. Гърдев умело съчетаваше владеенето на най-разпространения славянски език – руския, и на наложилия се като световен – английския. По този начин той показваше, че е възможно освен механиката в техническата сфера, да се познава и механиката на езиковите конструкции.

Светла да е паметта му!