НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ –2009“

На 23-24.10.2009 г. в Университета по хранителни технологии ще се проведе Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии – 2009“.

Програма конференция УХТ 2009