Продължават иновациите в преподаването на чужд език

И през новата учебна година Центърът по езиково обучение ще продължи да налага иновативни техники в преподавателските стратегии, информираха от ръководството. Само преди няколко дни приключи и първият  опреснителен курс по български език за чуждестранните студенти, които са завършили подготвителното отделение през лятото и сега продължават в една от специалностите на Технологичния, Техническия или Стопанския факултет.

Ръководителят на Центъра ст. преп. Цвета Луизова подчерта, че езиковата компетентност е с ключова роля в уменията на професионалиста, като все повече се утвърждава профилът на мобилния специалист. Днес в Центъра преподават изявени специалисти, които са и търсен партньор в много национални и международни проекти.

В обучението по български език успешен резултат ще имат чужденците, които проявяват последователност в подготовката си, коментира старши преподавателят по български език Мария Попова. Тя е автор и на излезлия през 2007 г. учебник Български език, за чуждестранни студенти – 1. и 2. курс в УХТ – Пловдив.

В началото на седмицата Университетът по хранителни технологии откри официално учебната 2009/2010 година. Държавната поръчка в образователно-квалификационната степен „бакалавър” е изпълнена на 100 %, стана ясно от изявлението на ректора проф. д-р инж. Георги Вълчев. УХТ поддържа активни връзки и има договори за сътрудничество с водещи международни университети. Специалистите, които завършват УХТ, овладяват съвременните тенденции в хранителните технологии и са конкурентоспособни на интелекуалния пазар, подчерта проф. Вълчев. Той връчи на студентката от специалност „Икономика на хранителната индустрия” – Дима Несторова /сн. 1/, и годишната стипендия, която беше учредена от търговската марка „Пикадили” през пролетта. Тогава веригата откри втория си супермаркет в Пловдив, а ректорът на УХТ участва в прерязването на лентата.

С почетното звание „доктор хонорис кауза на УХТ” ръководството удостои ректора на Тракия университет – Одрин, проф. Енвер Дюран. Той е начело на университета в Одрин от 2004 г., а през 2008 е избран и за президент на Съвета на ректорите в Турция. Проф. Дюран е лекар и през годините проявява активни действия за развитието на двустранното сътрудничество между УХТ и Тракия университет, както и за възстановяването и съхранението на български културно-исторически паметници. В словото си, произнесено на български език, проф. Дюран акцентира върху взимодействието на балканските университети днес и подчерта, че сътрудничеството между УХТ и Тракия университет се е превърнало в истинска дружба. Всички знаем, че човек, който няма приятели, е беден, каза още професорът. /сн. 2/
В аула „Проф. Милен Бешков” присъства и многочислен състав чуждестранни гости. По случай старта на учебната година университетът получи и поздравителни адреси от авторитетни институции, се разбра на официалната церемония, водена от зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р Георги Сомов. /сн. 3/

По-късно университетското ръководство посрещна чуждестранните си гости на коктейл и официален обяд.