Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка

По случай 55-годишния юбилей на катедра „Чужди езици“ (ЦЕО) в УХТ ръководството на университета награди ст. преп. Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка за значителния й принос в развитието и утвърждаването на франкофонското обучение и цялостната й преподавателска дейност.  

Наградата беше връчена лично от Ректора – проф. д.т.н. инж. Кольо Динков, на организираната от катедрата юбилейна Кръгла маса в присъствието на гости от повечето пловдивски университети.

Това е третото значимо отличие в кариерата на ст. преп. Кръстева.

Тя е носител на значка „Отличник“, присъдена й от Министерството на народната просвета за особен принос в провеждането на програма за интензивно и разширено обучение по чужд език в нефилологическо висше училище, както и на френския орден „Академични палми“ за особени заслуги към френската култура.