Европейски ден на езиците

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците.

Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.

Основни цели на Европейския ден на езиците:

  • да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно рабирателство;
  • да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа;
  • да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст.

Във всички европейски държави в рамките на седмицата около 26 септември се провеждат различни инициативи, които имат за цел да насърчават многоезичието на Стария континент.

Британският съвет и консорциум от партньори и изследователи представят днес резултатите от мащабно проучване на езиковите политики в Европа, осъществено по глобалния проект „Европейско езиково богатство“.

От организацията посочват, че Европа разполага с истинско езиково съкровище – 23 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или на малцинствен език, а към тях се добавят и езиците на гражданите с произход от други държави и континенти.

Източници:
bg.wikipedia.org/

www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5157471

Официален сайт на събитието:
edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/en-GB/Default.aspx