Публикуваха млади филолози в сборник „Планетата Слово”

„Планетата Слово” озаглавиха сборника с филологически доклади на млади изследователи организаторите на традиционната в Пловдив Национална научна конференция за студенти и докторанти. Изданието съдържа лингвистични и литературоведски текстове от конференцията през 2009 г. Единият от съставителите на сборника е доц. д-р Красимира Чакърова, директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт в УХТ. Доц. Чакърова е сред водещите специалисти в страната по съвременен български език и лектор в Пловдивския университет.  

Планетата Слово е сфера с много нюанси на знаково изразяване, се посочва в предговора на сборника. Съставителите са на мнение, че пътят на словото е най-истинският път към човешката душа.

УХТ присъствието в редколегията на това издание се допълва и от преподавателя по български език Тенчо Дерекювлиев.

Повече от десет години Съюзът на учените – Пловдив, и Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организират забележителния форум на младите лингвисти и литературоведи от цялата страна. На 20. и 21. май тази година се състоя и дванадесетата конференция и в нея взеха участие 70 автори от различни университети и научни центрове. В специална секция „Дебюти” първите си изяви пред филологическа публика направиха и гимназисти от хуманитарни профили.

„Планетата Слово” излиза с марката на пловдивското издателство „Контекст”, а графичният аранжимент е на управителя му – филолога Стефан Пеев.