Лекции по „лингвистична енология“ представи в Молдова ст. преп. Жана Кръстева

От работно посещение в Молдова се завърна наскоро ст. преп. Жана Кръстева от Центъра по езиково обучение.

Преподавателките В. Левченко и Ж. Кръстева между молдавските студенти – по усмихнатите им след урока лица може да се разбере дали им е харесал

Специалистът по френски език изнесе няколко урока по френски език  в Молдовския технически университет. В центъра на езиковите презентации българският лектор включи специализирана лексика по въпроси от технологията на виното.

С изнесените уроци нашата колега продължава развитието на т.нар. визуализирани терминологични полета.

Академичният диалог между двата центъра за Франкофонско обучение се субсидира от Франкофонската университетска агенция (AUF). Научните контакти между УХТ и Молдовския технически университет са динамични и в близко бъдеще предстоят нови посещения на наши преподаватели.

През пролетта на 2009 на академична визита в УХТ беше преподавателката от МТУ Вероника Левченко.