Познание на езика и в парти вариант! Честити празници!

С коледен купон затвори цикъла на намерените търсения Университетът по хранителни технологии.

Преди академичната ваканция ентусиазиран УХТ отбор даде превес на танците и атрактивните акценти.

В празненството, верни на собствената си езикова стилистика, влязоха и преподавателите от Центъра по езиково обучение.

От празничната коктейлна чаша отпиха всички минути след поздрава на ректора проф. д.т.н. инж. Кольо Динков. Той приветства колегите си и с благодарствени думи за партньорството през 2012 пожела нови успехи през идващата година. Тя е юбилейна за Университета по хранителни технологии, който ще празнува своята 60-годишнина.

Екипът на Центъра по езиково обучение ефектно демонстрира възможностите си за действие в извънезикова среда.

Дамите филигранно се завъртяха във вихъра на танца и с уменията си гарантираха, че ще бъдат обект на кавалерски покани и на предстоящия през 2013 юбилеен коктейл.

Музикалните вълни се редуваха с променлива ритмичност часове наред,  а избрани представители на Центъра по езиково обучение предвестиха ранноутринните плисъци на музикално-танцовото настроение.

Центърът по езиково обучение честити Коледните и Новогодишните празници на всички колеги с най-добри пожелания!