Обучение по Moodle

На 12.06.2012 г. в компютърната зала на УХТ се проведе обучителен теоретико-практически семинар на тема „Увод в Moodle“ с преподавателите от Центъра по езиково обучение към УХТ.

Лектор на семинара беше ст. преп. Николай Желязков от ЦЕО, който по нагледен и достъпен начин запозна колегите си със системата за електронно обучение и показа обширните възможности, с които тя разполага за съставянето на различни типове упражнения, уроци и тестове.

Преподавателите изпробваха в реално време работа със системата Moodle като съставиха примерен тест и упражняваха различни въпроси и отговори на него.

Целта на семинара е през новата учебна година представените техники да бъдат приложени на практика със студентите по чужд език, които се обучават в Центъра.