Излезе новият брой на „УХТ спектър”

Новият брой на университетския вестник „УХТ спектър” от няколко дни е в ръцете на читателя. „11 преподаватели от УХТ с отличия за повишена ефективност” е водещото заглавие. 67 са лауреатите от Випуск 2009, разбираме от текста „Випуск 2009 слага тогите на 1 ноември”. ”Двойни дипломи предлагат от Франция” – така е озаглавен материалът на стр. 2, в който се представя предложението на проф. Пиер Марешал от Висшето училище по биотехнологии и хранене, гр. Дижон, Франция.

Също на стр. 2 за успешния развой на сътрудничеството между УХТ и Могильовския университет, Беларус, говори зам.-ректорът на този университет – проф. дтн Александър Акулич.

„Конференцията е събитие с висок престиж” – дава оценка на ежегодния научен форум под мото „Хранителна наука, техника и технологии” ректорът на УХТ проф. д-р инж. Георги Вълчев. /стр. 3/

Че в обществото малко се говори за изобретателите, е мнението на акад. проф. дтн Стефан Дичев, новия доктор хонорис кауза на УХТ. /стр. 4/

Какви екологични проекти презентира немският лектор д-р Стефан Кьолер, информира материал от стр 5.

Стартът на учебната 2009/2010 и удостояването на проф. Енвер Дуран, ректор на Тракия университет – Одрин, с почетното звание „доктор хонорис кауза на УХТ” са отразени на 6 стр.

„Стимулират творческото мислене в биотехнологиите” – с това заглавие е представен проектът „Комплексното практическо обучение на студенти от УХТ – основа за устойчиво развитие на връзката между университет и биотехнологична промишленост”. Проектът се управлява от доц. д-р Ангел Ангелов, ръководител на катедра „Биотехнология”.

На 8 страница читателят разбира за новоизлезлия учебник по английски, предназначен за франкофоните в УХТ. Автор на учебника е старши преподавателят от Центъра по езиково обучение Корнелия Чоролеева. Очаквайте и интервю със ст. преп. Корнелия Чоролеева на нашия сайт.

На същата страница дипломантът от Випуск 2009 Здравко Манев, специалност „Химия и микробиология на храните”, препоръчва как да комбинираме храните в дневния си режим на ядене.

Вестника може да четете и в електронния му вариант на този сайт!