Таня ВеликоваСт. преп. Таня Великова
преподавател по немски език
блок 2, етаж 1, кабинет 101
тел.: 032 / 603 716
e-mail: tanyavelikova@abv.bg

Завършва специалност „Германистика“ в Лайпцигския университет през 1985 г.

Работи като учител в езиковата гимназия в гр. Пловдив и като преводач във „Филтекс“ АД.

От началото на 1996 г. е редовен преподавател по немски език във ВИХВП.

Член на Съюза на преподавателите по немски език от 1996 г.

От 1998 г. е заклет преводач към КО на МВнР.

Старши преподавател е от 1999 г.

Хоноруван преподавател е към Икономически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

От 2000 г. е хоноруван преподавател към лицензирания Test-DaF Център на ПУ за подготовка и провеждане на приемния изпит за обучение в немски университети.

Съавтор е на многоезичен речник по ресторантьорство и хотелиерство на издателство „Раабе“.

Участва в проект по програма „Темпус“ за създаването на Междууниверситетски езиков център.

Научните й интереси са в областта на методиката и дидактиката на преподаването на чужд език и участва в организираните от DAAD конференции на тази тема.

От 2003 г. е лицензиран екзаминатор по немски език за получаване на Европейско езиково портфолио.