Корнелия ЧоролееваСт. преп. д-р Корнелия Чоролеева
преподавател по английски език
блок 2, етаж 3, кабинет 318
тел.: 032 / 603 833
e-mail: cornelia.choroleeva@gmail.com

Завършва гимназия „Патриарх Евтимий“ през 1994 г., а през 2000 г. СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“ със степен магистър.

Специализира превод на художествена и научно-техническа литература, симултанен и консекутивен превод.

През 2001 г. завършва специалност „Политическа социология“, със степен магистър в Централен европейски университет във Варшава, Полша.

Между 2001 г. и 2003 г. води избираем курс по политическа социология на студенти от специалността „Политология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ като стипендиант към Проект за гражданско образование.

От 2003 г. до 2005 г. преподава английски език като хоноруван, а от  2005 г. като щатен преподавател в УХТ.

През 2020 г. защитава докторска дисертация в ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Образуване на телескопични думи в английския и българския език“.

Води занятия по общ и специализиран английски език за студенти от различни специалностии участва в научно-изследователските проекти на УХТ.

Научните й интереси са в областта на теория на превода, терминознание, лексикология, семантика и преподаване на английски език за специфични цели. Участва в научни конференции и семинари. Има публикации в сборника „Научни трудове“ на УХТ, в изданието на Съюза на учените в България и пр.

Работила еактивно в преводаческия екип на издателство „Рийдърс Дайджест“ и има публикувани шест книги на научно-популярна тематика, преведени самостоятелно или в съавторство.

Автор е на учебниците English for Food Science (2009 г.) и English for Nutrition and Catering Students (2013 г.), предназначени за изучаващите английски език студенти в Университета по хранителни технологии.