I-ва поправителна сесия по специализиран чужд език за студенти редовно и задочно обучение
24.02.2020 г. – 29.02.2020 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
27.02.2020 г. – 14.00 ч. в сем. зала 203, бл. 2
ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева

НЕМСКИ ЕЗИК
26.02.2020 г. – 10.00 ч. в сем. зала 207, бл. 2
ст. преп. Таня Великова

ФРЕНСКИ ЕЗИК
27.02.2020 г. – 10.00 ч. в сем. зала 309, бл. 2
ст. преп. Росина Какова

РУСКИ ЕЗИК
24.02.2020 г. – 11.00 ч. в сем. зала 208, бл. 2
ст. преп. Юлия Попова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
27.02.2020 г. – 14.00 ч. в сем. зала 203, бл. 2
доц. д-р Петя Несторова


II-ра поправителна сесия по специализиран чужд език за студенти задочно обучение 11.03.2020 г. – 17.03.2020 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
17.03.2020 г. – 14.00 ч.
ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева

НЕМСКИ ЕЗИК
16.03.2020 г. – 11.30 ч.
ст. преп. Таня Великова

ФРЕНСКИ ЕЗИК
12.03.2020 г. – 10.00 ч.
ст. преп. Росина Какова

РУСКИ ЕЗИК
16.03.2020 г. – 12.00 ч.
ст. преп. Юлия Попова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
17.03.2020 г. – 14.00 ч.
доц. д-р Петя Несторова


III-та поправителна сесия по специализиран чужд език за студенти задочно обучение 08.04.2020 г. – 14.04.2020 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
09.04.2020 г. – 14.00 ч.
ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева

НЕМСКИ ЕЗИК
13.04.2020 г. – 11.30 ч.
ст. преп. Таня Великова

ФРЕНСКИ ЕЗИК
09.04.2020 г. – 10.00 ч.
ст. преп. Росина Какова

РУСКИ ЕЗИК
13.04.2020 г. – 11.00 ч.
ст. преп. Юлия Попова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
09.04.2020 г. – 14.00 ч.
доц. д-р Петя Несторова


IV-та поправителна сесия по специализиран чужд език за студенти задочно обучение 11.05.2020 г. – 16.05.2020 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
14.05.2020 г. – 14.30 ч. в сем. зала 208, бл. 2
ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева

НЕМСКИ ЕЗИК
13.05.2020 г. – 10.00 ч.
ст. преп. Таня Великова

ФРЕНСКИ ЕЗИК
14.05.2020 г. – 10.00 ч.
ст. преп. Росина Какова

РУСКИ ЕЗИК
11.05.2020 г. – 11.00 ч.
ст. преп. Юлия Попова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
14.05.2020 г. – 14.30 ч. в сем. зала 208, бл. 2
доц. д-р Петя Несторова