Поправителна сесия по специализиран чужд език за студенти редовно и задочно обучение 11.05.2020 г. – 16.05.2020 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
14.05.2020 г. – 14.30 ч. в сем. зала 208, бл. 2
ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева

НЕМСКИ ЕЗИК
13.05.2020 г. – 10.00 ч.
ст. преп. Таня Великова

ФРЕНСКИ ЕЗИК
14.05.2020 г. – 10.00 ч.
ст. преп. Росина Какова

РУСКИ ЕЗИК
11.05.2020 г. – 11.00 ч.
ст. преп. Юлия Попова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
14.05.2020 г. – 14.30 ч. в сем. зала 208, бл. 2
доц. д-р Петя Несторова