Центърът по езиково обучение отпразнува впечатляващо юбилей

Юбилейната Кръгла маса с мото „Чуждоезиковото обучение – предизвикателства и перспективи”, организирана от Центъра по езиково обучение и проведена в Университета по хранителни технологии, събра представители от почти всички пловдивски университети.   Цялата публикация „Центърът по езиково обучение отпразнува впечатляващо юбилей“

Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка

По случай 55-годишния юбилей на катедра „Чужди езици“ (ЦЕО) в УХТ ръководството на университета награди ст. преп. Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка за значителния й принос в развитието и утвърждаването на франкофонското обучение и цялостната й преподавателска дейност.   Цялата публикация „Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка“

Проф. д. ф. н. Стефана Димитрова: Умението за теоретично мислене трябва да се създава още от първите часове в университета

Авторитетният езиковед бе удостоен с почетен знак на БАН и Института за български език. Четирима преподаватели от Центъра по езиково обучение участваха в международната конферениця „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”.   Цялата публикация „Проф. д. ф. н. Стефана Димитрова: Умението за теоретично мислене трябва да се създава още от първите часове в университета“

Наблюдават се промени в културния контекст на българския език, посочва ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева

Композицията е сред най-продуктивните и най-активните словообразувателни средства в английския език. Въпреки че в български представлява един от основните словообразувателни похвати, в лексикона от производни думи образуваните чрез композиция съществителни имена заемат относително малка секция. През последните десетилетия влиянието на английските композити води до промяна на вътрешната структура (разрастване) на категорията както на композитите, така и на словосъчетанията в българския език. Наблюдава се подмяна на културния контекст на развитие на българския език и навлизащите в него нови думи са проява на цели нови глобални мисловни модели и концепти, подчертава англицистът и ръководител на Центъра по езиково обучение при Университета по хранителни технологии ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева.    Цялата публикация „Наблюдават се промени в културния контекст на българския език, посочва ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева“

Пролетно тържество

Пролетно тържество с много настроение, поетичен рецитал и презентации на български език от чуждестранните студенти в подготвителния курс на Университета по хранителни технологии проведе Центърът по езиково обучение. Янис Анастасиадис от Гърция бе водещ на празника. Ние дойдохме в България от различни страни. В началото говорехме различни езици, но в продължение на няколко месеца съвместна работа се научихме да общуваме на един общ език – българския, каза Янис и даде начало на тържеството.   Цялата публикация „Пролетно тържество“

Завърши един успешен проект в областта на компютърната лингвистика

Завърши поредният голям проект, разработван в Секцията по компютърна лингвистика към ИБЕ – БАН, в продължение на три години: Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика (2012-2014), финансиран от Европейския социален фонд и Република България в рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (2007-2013).   Цялата публикация „Завърши един успешен проект в областта на компютърната лингвистика“

Езиковеди от ЦЕО – в юбилейна конференция на Съюза на учените

Трима преподаватели от Центъра по езиково обучение участваха в юбилейната научна конференция на СУБ – Пловдив. Сесията се проведе на 31 октомври, петък, в Дома на учените в Стария град и съвпадна със 70-годишния юбилей на организацията .   Цялата публикация „Езиковеди от ЦЕО – в юбилейна конференция на Съюза на учените“

11 доклада представиха преподавателите от Центъра по езиково обучение на „Хранителна наука, техника и технологии 2014”

Забележително участие записаха преподавателите от Центъра по езиково обучение в научната конференция „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Двудневният форум, проведен в Университета по хранителни технологии, привлече интереса на учени от 11 държави.   Цялата публикация „11 доклада представиха преподавателите от Центъра по езиково обучение на „Хранителна наука, техника и технологии 2014”“