Планетарни измерения в словото търсиха филолози

Седемдесет млади филолози от страната се събраха в Пловдив в края на миналата седмица, за да участват в Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти – тази година под наслов „Словото – планета на духа”.

Научната проява се организира от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Съюза на учените в Пловдив.

Конференцията стартира през 1999 г. по идея на доц. д-р Красимира Чакърова, сега директор и на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт към УХТ.

Пред камерите на национални електронни медии доц. Чакърова подчерта значимостта на конференцията за развитието на родната ни филология.

Полиграфически факт е и сборникът „Текстове и прочити”, в който са публикувани докладите на лауреатите от конференцията през 2008.

УХТ присъствието се забелязва и  в  „Текстове и прочити”, където в свой доклад преподавателят по английски Надежда Тодорова разглежда „Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език”. Разработката изследва  негативните представки в английския и българския език, като ги класифицира според определени критерии, изтъква някои специфични проблеми при превода на думи с такива представки от английски на български и предлага начини за преодоляването на тези трудности.

Член на редакционната колегия на „Текстове и прочити” е филологът българист Тенчо Дерекювлиев, също преподавател в Центъра по езиково обучение в УХТ. Сборникът с научните текстове беше издаден от пловдивското издателство „Контекст”, като в премиерата се включи лично и издателят г-н Стефан Пеев.