III национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници 2009

На 25.04.2009 г. в Технически университет, гр. Пловдив се проведе III-та национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници.

Конференцията беше организирана от Федерация „Образование и наука“ при пловдивски висши учебни заведения и Технически университет – София, филиал Пловдив.

В научния форум участваха 101 млади учени от Пловдив и страната, които представиха авторски и съавторски доклади в следните научни направления:

  • Медико-биологични науки
  • Технически и природоматематически науки
  • Социално-икономически и хуманитарни науки

Четирима колеги от Центъра по езиково обучение към Университета по хранителни технологии представиха свои разработки на заседанията на секция „Хуманитарни науки“, председателствана от доц. д-р Владимир Янев и гл. ас. Грета Косева от Филологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Преподавателят по български език Тенчо Дерекювлиев изнесе доклад на тема „Структурно-семантични особености на партиципиалните форми с финален компонент -щем„.

Преп. д-р Петя Несторова дискутира проблеми на обучението по български език за чужденци в доклад на тема „Диалогът в чуждоезиковото обучение“.

Ст. преп. Корнелия Чоролеева изнесе доклад на тема „Homemaker or Housewife? Politically Correct Language Use and Socio-cultural Stereotypes“.

Преп. Надежда Тодорова представи разработката си „Translation Correspondence of Words with Negative Prefixes from English into Bulgarian“.

След заседанията на секциите в Клуба на преподавателя към Техническия университет се състоя коктейл, на който конференцията беше официално закрита.