За нас...

Центърът по езиково обучение (ЦЕО) е приемник на основаната през 1960 г. катедра “Чужди езици”, която съществува като направление “Езиково обучение” към катедра “Хранене, туризъм и езиково обучение” в УХТ до края на 2006 г., когато е преобразувана в Център по езиково обучение към новосъздадения Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт. ...

Списък на настоящите щатни и хонорувани преподаватели в ЦЕО ...

Катедра “Чужди езици” е основана през 1960 г. и през първите седем години от създаването й преподаваните езици са руски, немски и френски. От 1967 г. се въвежда изучаване на английски език, а от 1972 г. и български език за чужденци. В катедрата се обучават всички български и чуждестранни студенти, аспиранти и специализанти. ...

Кратки биографични и професионални данни ...

Кратки биографични и професионални данни ...

(1)

 

 

 

 

Новини


„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“
2017-11-10Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина
2017-06-0318.03.2017 - празник 2 в 1!
2017-03-22Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО
2016-10-04Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова
2016-06-24Франкофония 2016
2016-03-28Центърът по езиково обучение в академичния обектив - част 2
2016-01-12Центърът по езиково обучение в академичния обектив - част 1
2016-01-10ЧЕСТИТА НОВА 2016 ГОДИНА
2016-01-10Поредно лингвистично участие на преподаватели от ЦЕО в научен форум
2015-11-13
2008 - 2016 © ЦЕО - УХТ, Пловдив. Всички права запазени.