Представяне


Категория: За нас


Центърът по езиково обучение (ЦЕО) е приемник на основаната през 1960 г. катедра “Чужди езици”, която съществува като направление “Езиково обучение” към катедра “Хранене, туризъм и езиково обучение” в УХТ до края на 2006 г., когато е преобразувана в Център по езиково обучение към новосъздадения Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

В ЦЕО се обучават всички български и чуждестранни студенти, аспиранти и специализанти.

Обучението по чужд език се провежда в различни форми. В учебния план на всяка специалност е включен като задължителна дисциплина един от преподаваните чужди езици (английски, немски, руски, френски и български за чужденци). Съдържанието на курса е свързано със съответната област на специализация на студентите.

За чуждестранните студенти се предлага едногодишен интензивен курс по български език, с който се цели да се създадат и развият уменията, необходими за продължаване на обучението по специалните дисциплини на български език. В първата и втората година в УХТ след подготвителния курс тези студенти продължават да изучават български език като задължителна дисциплина. Чуждестранните студенти, които желаят да продължат обучението си в англоезична специалност, посещават подготвителни, едногодишни интензивни курсове по английски език.

Редица европейски проекти за оценка на висшето образование посочват като примери за добра езикова практика специалност “Технология на ферментационните продукти”, извеждана на френски език и включваща засилено изучаване на английски като втори чужд език, както и специалност “Туризъм”, в която се провежда тригодишно обучение по два чужди езика. Единият от кандидатстудентските изпити и за двете специалности е по чужд език. 

Центърът по езиково обучение разработва и платени езикови курсове по заявка от фирми или отделни лица.

Преподавателите участват в научни конференции по чуждоезикови проблеми от национален мащаб и са домакини на две юбилейни конференции.

Нов форум за изява на научните интереси на преподавателите от ЦЕО и обмяна на опит в областта на езиковото обучение е откритата през 2005 г. секция “Лингвистика” в годишната научна конференция на УХТ. 
Share in Facebook | Изпратете | « Обратно | ^Горе | Начало

 

 

 

Новини


Ликвидационна сесия по специализиран чужд език за 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за летен семестър 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за дипломанти
2018-06-04Поправителна сесия по специализиран чужд език за зимен семестър 2017/2018 год.
2018-02-21„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“
2017-11-10Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина
2017-06-0318.03.2017 - празник 2 в 1!
2017-03-22Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО
2016-10-04Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова
2016-06-24Франкофония 2016
2016-03-28
2008 - 2016 © ЦЕО - УХТ, Пловдив. Всички права запазени.