Доц. д-р Петя Несторова


 Доц. д-р Петя Несторова

Категория: Преподаватели


През 1996 г. завършва българска филология в ПУ „П. Хилендарски” със специализация по езикознание и дипломна работа в областта на историята на българския език на тема: „Наблюдения върху езика на Иван Богоров през Пловдивския му период”.

В периода 1997-2002 г. е редовен докторант в Катедрата по български език в ПУ “Паисий Хилендарски” и работи като хоноруван преподавател. Води семинарни занятия по синтаксис на СБЕ, синтаксис и морфология на СБЕ, езикова култура, съвременен български език (фонетика, морфология, синтаксис на съвременния български език).

Участва през 2004 г. в международен научен проект BalkaNet за изработване на синонимен и тълковен речник на българския език в екипа на проф. дмн Георги Тотков, съвместна разработка на Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език – БАН, и Катедрата по компютърна информатика в ПУ „П. Хилендарски”.

През 2006 г. защитава дисертация на тема „Семантични роли на подлога в СБЕ – с оглед на глаголите за движение”, научен ръководител ст.н.с. І ст. дфн Йордан Пенчев.

От март 2007 г. работи като сътрудник в Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език – БАН, във връзка с работата по проекта за изграждане на компютърен синтактичен речник на СБЕ.

През 2006-2007 г. е хоноруван преподавател по български език в Медицинския университет и в Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив.

През 2007-2008 г. е хоноруван преподавател по български език в Университета по хранителни технологии.

От 1.09.2008 г. е назначена за редовен преподавател по български език в Центъра по езиково обучение към Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив.

Научните ѝ интереси са в областта на синтаксиса и морфологията на съвременния български език, компютърната лингвистика, семантиката и синтаксиса на глаголите в съвременния български език, преподаването на българския език като чужд, сравнителната граматика на славянските езици.
Share in Facebook | Изпратете | « Обратно | ^Горе | Начало

 

 

 

Новини


Ликвидационна сесия по специализиран чужд език за 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за летен семестър 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за дипломанти
2018-06-04Поправителна сесия по специализиран чужд език за зимен семестър 2017/2018 год.
2018-02-21„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“
2017-11-10Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина
2017-06-0318.03.2017 - празник 2 в 1!
2017-03-22Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО
2016-10-04Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова
2016-06-24Франкофония 2016
2016-03-28
2008 - 2016 © ЦЕО - УХТ, Пловдив. Всички права запазени.