Преп. д-р Надежда Тодорова


              Преп. д-р Надежда Тодорова

Категория: Преподаватели


Завършва Гимназия с преподаване на чужди езици “Иван Вазов” в Пловдив през 1991 г.

През 1996 г. се дипломира като магистър по руска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”, две години по-късно - като специалист-преподавател по английски език, а след това работи като преводач и учител по английски език.

В периода 2001-2010 г. е преводач и преподавател по английски език в Езиков център “Надежда”.

През 2006 г. завършва английска филология в Пловдивския университет – степен бакалавър, а година след това се дипломира като магистър по специалността “Английска филология – лингвистика и превод” в ПУ.

През 2006-2007 г. е хоноруван преподавател по английски език във ВУЗК, Аграрния университет и Университета по хранителни технологии. 

През септември 2007 г. след успешно издържан конкурс е назначена за редовен преподавател по английски език в УХТ. 

Води упражнения по специализиран английски език на студенти от различни специалности на УХТ. 

През 2009 г. след конкурс е зачислена за редовен докторант по Синтаксис на английския език в СУ “Св. Климент Охридски”, където води упражнения по английски синтаксис на студенти по английска филология.

През 2017 г. успешно защитава дисертационния си труд на тема „Абсолютната конструкция в английския език и нейното представяне на български език“ и й е присъдена ОНС „Доктор“ по Синтаксис на съвременния английски език.

Научните й интереси са в областта на съпоставителното езикознание, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение.

Има разработки и публикации в тези области. Участва в научни конференции, семинари и проекти.
Share in Facebook | Изпратете | « Обратно | ^Горе | Начало

 

 

 

Новини


Ликвидационна сесия по специализиран чужд език за 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за летен семестър 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за дипломанти
2018-06-04Поправителна сесия по специализиран чужд език за зимен семестър 2017/2018 год.
2018-02-21„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“
2017-11-10Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина
2017-06-0318.03.2017 - празник 2 в 1!
2017-03-22Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО
2016-10-04Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова
2016-06-24Франкофония 2016
2016-03-28
2008 - 2016 © ЦЕО - УХТ, Пловдив. Всички права запазени.