Преп. Магдалена Николова-Цанева


   Преп. Магдалена Николова-Цанева

Категория: Преподаватели


През 2009 г. се дипломира като бакалавър – специалност  Български и английски език в ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2011 г.  завършва магистърска програма Превод и бизнес комуникации в същия университет.

В периода 2010-2015 г. е хоноруван преподавател по английски език в Университета по хранителни технологии.

През февруари 2013 г. е зачислена за редовен докторант по Общо и сравнително езикознание - съпоставително езикознание (английски език) в ЮЗУ „Неофит Рилски”.

През 2015 г. е назначена за редовен преподавател в УХТ. Води упражнения по общ и специализиран английски език на студенти от различни специалности.

Научните й интереси са в областта на съпоставителното езикознание, лексикология, морфология и методика на чуждоезиковото обучение.

Има публикации и разработки в горепосочените области. Участва в семинари и конференции.

В периода от 2009 г. до 2015 г. взема участие в различни европейски програми, свързани с преподаването на английския език като чуждоезикова дисциплина.
Share in Facebook | Изпратете | « Обратно | ^Горе | Начало

 

 

 

Новини


Ликвидационна сесия по специализиран чужд език за 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за летен семестър 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за дипломанти
2018-06-04Поправителна сесия по специализиран чужд език за зимен семестър 2017/2018 год.
2018-02-21„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“
2017-11-10Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина
2017-06-0318.03.2017 - празник 2 в 1!
2017-03-22Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО
2016-10-04Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова
2016-06-24Франкофония 2016
2016-03-28
2008 - 2016 © ЦЕО - УХТ, Пловдив. Всички права запазени.