История


Категория: За нас


Катедра “Чужди езици” е основана през 1960 г. и през първите седем години от създаването й преподаваните езици са руски, немски и френски.

От 1967 г. се въвежда изучаване на английски език, а от 1972 г. и български език за чужденци.

В катедрата се обучават всички български и чуждестранни студенти, аспиранти и специализанти.

За първи път в страната в катедра Чужди езици към ВИХВП се създава и експериментира методика за разширено и интензивно обучение по западен език в нефилологически ВУЗ, която се внедрява в редица сродни учебни заведения. За проведения експеримент преподавателите, участвали в него, са наградени със значката Отличник на МНП; това са ст. преп. Ив. Стефанова, ст. преп. Зл. Парпулова, ст. преп. Ж. Кръстева.

Натрупаният опит по-късно /1997 г./ се прилага в новосъздадената специалност “Технология на ферментационните продукти”, в която всички дисциплини се изучават на френски език.

От началото на 90-те години се увеличава хорариумът по чужд език и се въвеждат различни нива на обучение на студентите. Тази положителна тенденция води до изучаване на чужд език през целия курс на обучение, а за някои специалности са въведени два чужди езика.

През 1991 г. към катедрата е създадено подготвително отделение за обучение по български език на чуждестранни студенти.

От 1997/98 г. при разкриването на  специалността “Туризъм”, студентите се приемат след конкурсен изпит по чужд език. 
Share in Facebook | Изпратете | « Обратно | ^Горе | Начало

 

 

 

Новини


Ликвидационна сесия по специализиран чужд език за 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за летен семестър 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за дипломанти
2018-06-04Поправителна сесия по специализиран чужд език за зимен семестър 2017/2018 год.
2018-02-21„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“
2017-11-10Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина
2017-06-0318.03.2017 - празник 2 в 1!
2017-03-22Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО
2016-10-04Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова
2016-06-24Франкофония 2016
2016-03-28
2008 - 2016 © ЦЕО - УХТ, Пловдив. Всички права запазени.