2016-06-24

Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя НестороваКатегория: Новини


На 15.06.2016 г. доц. д-р Петя Несторова изнесе публична лекция пред колегите си от УХТ на тема: Аргументна структура и синтактична реализация.

Лекцията беше посветена на една от модерните теории за изречението, която е част от световноизвестната теория за генеративната граматика на Ноам Чомски. Теорията за аргументната структура е особено популярна не само сред генеративистите в България и в чужбина, но и сред лингвистите, работещи в областта на компютърната лингвистика, тъй като тя е базова в изработването на електронни езикови ресурси и заелектронната обработка на езиците.

Доц. Несторова започна своето изложение с припомняне на фундаментални истини за изречението. Още в началото тя провокира колегите си да вземат отношение по въпроса Що е изречение?. Получи се дискусия, която продължи и след края на презентацията. Лекторката запозна присъстващите с основните идеи на теорията за аргументната структура, както и с терминологичния ѝ фундамент, като представяше теоретичната основа паралелно с примери за по-голяма яснота. Това беше полезно за колегите инженери, чиито сфери на научна дейност са далече от езиковедските.

Лекцията завърши с интересна дискусия, в която разговорите бяха насочени към доуточняване на областите за приложение на теорията, както и на някои подробности около представената теоретична основа.

Интерес сред част от аудиторията предизвикаха задължителните и незадължителните елементи към предиката – аргументите и адюнктите. Дискутираха се също така някои от семантичните роли и предикатите, към чиито аргументи те могат да се припишат.
Share in Facebook | Изпратете | « Обратно | ^Горе | Начало

 

 

 

Новини


Поправителна сесия по специализиран чужд език за зимен семестър 2017/2018 год.
2018-02-21„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“
2017-11-10Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина
2017-06-0318.03.2017 - празник 2 в 1!
2017-03-22Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО
2016-10-04Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова
2016-06-24Франкофония 2016
2016-03-28Центърът по езиково обучение в академичния обектив - част 2
2016-01-12Центърът по езиково обучение в академичния обектив - част 1
2016-01-10ЧЕСТИТА НОВА 2016 ГОДИНА
2016-01-10
2008 - 2016 © ЦЕО - УХТ, Пловдив. Всички права запазени.