Тест за КСТ I курс
(КСТ)

Тестът е предназначен за студенти от първи курс в специалност Компютърни системи и технологии. Задачите са върху  учебника на Мария Попова за I ниво.