Добре дошли

Центърът по езиково обучение осигурява учебния процес по чужд език за студентите и преподавателите от всички звена на УХТ, като реагира своевременно на промените в сферата на образованието и бизнеса и същевременно запазва във фокуса на дейността си индивидуалните потребности на всеки обучаем. Използваните методики и учебни материали, разработени на основата на съвременни проучвания в областта на чуждоезиковото обучение и образователните технологии, целят да развият езикови компетентности и умения, които да дооформят облика на висококвалифицирания специалист с висше образование, намиращ успешна реализация на световния професионален пазар.

Ние:

  • предлагаме обучение по немски, френски, английски и руски език, както и по български език за чужденци;
  • установяваме и анализираме съществуващото ниво на езикова компетентност;
  • избираме подходящи стратегии, методи и материали за обучение на различни нива;
  • работим за изграждането на междукултурна комуникативна компетентност у студентите и преподавателите в УХТ в отговор на новите европейски и световни реалности;
  • поддържаме контакти с работодатели;
  • разработваме специализирани езикови курсове по заявка от бизнеса.
 

Новини


Ликвидационна сесия по специализиран чужд език за 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за летен семестър 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за дипломанти
2018-06-04
2008 - 2016 © ЦЕО - УХТ, Пловдив. Всички права запазени.